Obok kościoła znajduje się dzwonnica o pochyłych ścianach którą wzniesiono w 1949 r. w kształcie synchronizującym ze świątynią. Posiada dwa dzwony: jeden z końca XV w., drugi z roku 1730. Proboszczem był wówczas ks. Ludwik Bieleżewski.
Teren otacza cmentarz przykościelny zadrzewiony klonami, lipami i kasztanowcami. Szczególną uwagę zwraca rosnąca nieopodal wieży kościoła lipa szerokolistna - pomnik przyrody o obwodzie 670 cm, wysokości ok. 25 m licząca ok. 350 - 400 lat

W południowej części terenu przykościelnego znajduje się pomnik poległych z rzeźbioną grupą pasyjną i tablicą z 254 nazwiskami poległych w latach 1914 - 1920 i w wojnie z bolszewikami. Pomnik postawiono w roku 1935.
W otoczeniu kościoła znajduje się kaplica Matki Bożej Ucieczki Grzeszników - Matki Miłosierdzia.Kamienie z których została wybudowana grota zostały w większości przyniesione przez parafian z poszczególnych wiosek w czasie procesji pokutnych jako przebłaganie za grzechy nasze i ojców. W grocie ustawiono jedyną w Polsce figurę przedstawiającą Maryję w stanie brzemiennym. Jest to pomnik - wotum wdzięczności za 900 lat parafii. Inicjatorem tego dzieła był wieloletni wikariusz w Brodach - ks. Edmund K. Jaworski.

Pomnik mężczyzny z krzyżem na ramionach to znak prawdopodobnego szlaku pielgrzymkowego, który przez Głuszynę, Brody i dalej na zachód prowadził do Sanktuarium św. Jakuba Apa w Santiago de Compostella.Muszla widoczna na lewym ramieniu to przez wiele wieków znak rozpoznawczy pielgrzyma.
Od strony południowej stoi pomnik - nagrobek ks. wikariusza Robińskiego, który umarł tragicznie w 1828 r., zakrztusiwszy się ością od ryby. Był kapłanem jedynie przez 2 lata i 8 miesięcy.

Plebania powstała w okresie międzywojennym staraniem ks. proboszcza Edwarda Karwatki. Na frontonie znajduje się medalion Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz Matki Bożej z kościoła oraz fronton plebani opisuje w swej książce "Kapłan nigdy nie zostaje sam" ks. Ludwik Bieleżewski