Historia parafii w Brodach

Architektura kościoła

 

 • Obecna świątynia powstała w latach 1670-1673. Jej fundatorem był Piotr Lubicz Kurowski (jego portret trumienny wisi w świątyni). Na budowę świątyni wydał wtedy 1000 florenów. Pracami kierował ks. proboszcz Jan Stanisław Jabłoński. Po około 30 latach od zakończenia budowy zafundowano wystrój - ołtarze wykonane w pracowni znanego snycerza Jana Beckera z Leszna. W 1731r. dobudowano murowaną zakrystię obitą drewnem, a w 1756r. kruchtę boczną od strony południowej.
 • Świątynia jest budowlą zrębową, jednonawową, pokrytą dachem z gontu. Konstrukcję wykonano z drewna modrzewiowego. Kościół posiada ciekawą więźbę dachową.
 • Główna oś kościoła przebiega w linii wschód - zachód. Rzut poziomy tworzy rysunek krzyża, którego ramiona tworzą kaplice boczne.Od zachodu znajduje się kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona hełmem barokowym.

W kościele warto zobaczyć

 

 • Najstarszym zabytkiem, wg tradycji, jest kropielnica wykuta w polnym kamieniu. pochodząca z XI wieku, pochodząca z pierwszego kościoła wybudowanego w tym miejscu.
 • Belka tęczowa opatrzona datą 1673 z rzeźbami Chrystusa na krzyżu, Matki Boskiej i św. Jana
 • Prezbiterium
  • Ołtarz główny rokokowy z XVIII wieku. W centrum ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej, a po obu stronach dwaj patroni Polski: św. Wojciech i św. Stanisław. W zwieńczeniu ołtarza obraz św. Magdy Magdaleny- patronki poprzedniego kościoła, spalonego podczas potopu szwedzkiego
  • Nad tabernakulum widnieje płaskorzeźba przedstawiająca kormorana karmiącego krwią swoje pisklęta
  • W miejscu przewodniczenia fotel głównego celebransa z roku 1896- dar dla ks. Łukasza Gieburowskiego proboszcza brodzkiego..
  • Dwie ławy kolatorskie z herbami von Pflugów - właścicieli Brodów i von Sarrazin - właścicieli Turowa
  • Feretron i relikwiarz św. Tereski umieszczony nad drzwiami do zakrystii.
 • Ołtarze boczne
  Na stronie południowej:
  • Ołtarz św. Rocha. Nad nim obraz św. Franciszka Ksawerego. Rzeźby przedstawiają św. Benona i św. Jana Nepomucena.
  • Ołtarz Najświętszej Maryi Panny - u góry obraz św. Barbary. Ołtarza strzegą figury św. Judy Tadeusza i św. Floriana.
  • Ołtarz Serca Pana Jezusa - ozdobiony figurami św. Barbary i nieznanej zakonnicy. Nad głównym obrazem wizerunek św. Heleny.
  Na stronie północnej:
  • Ołtarz św. Antoniego, nad nim postać św. Jana Nepomucena, u stóp ołtarza rzeźby św. Franciszka i Jana Chrzciciela.
  • Ołtarz Pasyjny - Ukrzyżowany Chrystus z uśmiechem na twarzy. Pod krzyżem rzeźby: płacząca Matka Jezusa, św. Maria Magdalena i Maria Kleofasowa. U góry obraz św. Józefa z dzieciątkiem
  • Ołtarz św. Andrzeja głównego patrona parafii. Ołtarz wieńczy obraz św. Pawła. Na ołtarzu znajdują się także rzeźby św. Józefa i św. Walentego.
 • Chrzcielnica przy, której ochrzczony był kardynał Zenon Grocholewski- Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego
 • 12 witraży z głowami apostołów- wykonane w latach 30- tych XX wieku. Są one świadectwem ufności mieszkańców i ich odwagi.Na początku trwania okupacji hitlerowskiej umieszczają w nich napisy: " Z prośbą o wolność", " Z prośbą o pokój". Noszą datę 8 XII 1939
 • Tablice herbowe, nagrobne i portrety trumienne (Piotra Lubicz - Kurowskiego - fundatora kościoła) znajdują się one w kaplicach bocznych
 • Obraz zesłania Ducha Świętego wiszący naprzeciwko wejścia bocznego
 • Prospekt organowy wykonany wraz z organami przez organmistrza Bacha w latach 30-tych XX wieku z herbem Kapituły poznańskiej poddany gruntownemu remontowi w latach 2014-2015.
 • Krucyfiks z XVII wieku wiszący nad wejściem do bocznej kruchty
 • Konfesjonały, ambona i droga krzyżowa autorstwa prof. Gosieniewskiego wykonane w 20-leciu międzywojennym.
 • Polichromia - w różnych okresach kościół zdobiły różne polichromie. W kościele można odnaleźć tzw. świadki czyli odrestaurowane fragmenty nieistniejących już malowideł. Obecne pochodzą w większości z 20-lecia międzywojennego, gdy prace restauracyjne prowadził prof. Gosieniecki i znajdują się one w obramieniach okien, ambonie i na ścianach.
  Pierwotne polichromie zobaczyć można na belce tęczowej i gzymsach

Ciekawostki niewidoczne

 

 • Za ołtarzami i na ich odwrocie możemy odnaleźć pochodzące z różnych okresów spore fragmenty starych polichromii, malowideł i tekstów niepodległościowych z czasów rozbiorów Polski

Renowacja kościoła

 

W latach 2007 - 2009 w kościele przeprowadzone zostały prace renowacyjne mające na celu konserwację i restaurację całego wnętrza świątyni, witraży, drzwi wejściowych, wyposażenia ruchomego (baldachim, feretrony, itp) oraz na zewnątrz konserwację pomników i nagrobka. Remont połączony był z wymianą instalacji elektrycznej (niepalne przewody). Wcześniej zainstalowano alarmy: antywłamaniowy i przeciwpożarowy oraz zainstalowano oświetlenie (zewnętrzną iluminację) kościoła i otoczenia.
Remont kościoła był współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace renowacyjne w świątyni wykonywała firma konserwatorska "BUREUS" p. Radosława Adamczaka z Dąbrowy Nowej k. Kuślina.

Reportaż

 

TVP3 Poznań przygotowało cykl reportaży "Szlakiem drewnianych kościołów". Zachęcamy do zapoznania się z reportażem o naszym kościele.

https://poznan.tvp.pl/54679432/brody-04072021