W Brodach znajdują się 43 budynki wpisane do rejestru zabytków. Oto niektóre z nich:

Pałac z lat 80 XIX w - własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. LINK
Kaplica pałacowa, poewangelicka, neogotycka z początku XX w. Obecnie kaplica pw. Świętego Krzyża
Gorzelnia z XIX w (51kB)
(64kB) Jeden z budynków folwarcznych mieszczący między innymi strażnicę OSP oraz stajnie.
Mauzoleum von Pflug (51kB)
Obok kościoła znajduje się dzwonnica o pochyłych ścianach którą wzniesiono w 1949 r. w kształcie synchronizującym ze świątynią. Posiada dwa dzwony: jeden z końca XV w., drugi z roku 1730. Proboszczem był wówczas ks. Ludwik Bieleżewski.
Teren otacza cmentarz przykościelny zadrzewiony klonami, lipami i kasztanowcami. Szczególną uwagę zwraca rosnąca nieopodal wieży kościoła lipa szerokolistna - pomnik przyrody o obwodzie 670 cm, wysokości ok. 25 m licząca ok. 350 - 400 lat

W południowej części terenu przykościelnego znajduje się pomnik poległych z rzeźbioną grupą pasyjną i tablicą z 254 nazwiskami poległych w latach 1914 - 1920 i w wojnie z bolszewikami. Pomnik postawiono w roku 1935.
W otoczeniu kościoła znajduje się kaplica Matki Bożej Ucieczki Grzeszników - Matki Miłosierdzia.Kamienie z których została wybudowana grota zostały w większości przyniesione przez parafian z poszczególnych wiosek w czasie procesji pokutnych jako przebłaganie za grzechy nasze i ojców. W grocie ustawiono jedyną w Polsce figurę przedstawiającą Maryję w stanie brzemiennym. Jest to pomnik - wotum wdzięczności za 900 lat parafii. Inicjatorem tego dzieła był wieloletni wikariusz w Brodach - ks. Edmund K. Jaworski.

Pomnik mężczyzny z krzyżem na ramionach to znak prawdopodobnego szlaku pielgrzymkowego, który przez Głuszynę, Brody i dalej na zachód prowadził do Sanktuarium św. Jakuba Apa w Santiago de Compostella.Muszla widoczna na lewym ramieniu to przez wiele wieków znak rozpoznawczy pielgrzyma.
Od strony południowej stoi pomnik - nagrobek ks. wikariusza Robińskiego, który umarł tragicznie w 1828 r., zakrztusiwszy się ością od ryby. Był kapłanem jedynie przez 2 lata i 8 miesięcy.

Plebania powstała w okresie międzywojennym staraniem ks. proboszcza Edwarda Karwatki. Na frontonie znajduje się medalion Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz Matki Bożej z kościoła oraz fronton plebani opisuje w swej książce "Kapłan nigdy nie zostaje sam" ks. Ludwik Bieleżewski

Historia parafii w Brodach


 

 • Obecna świątynia powstała w latach 1670-1673. Jej fundatorem był Piotr Lubicz Kurowski (jego portret trumienny wisi w świątyni). Na budowę świątyni wydał wtedy 1000 florenów. Pracami kierował ks. proboszcz Jan Stanisław Jabłoński. Po około 30 latach od zakończenia budowy zafundowano wystrój - ołtarze wykonane w pracowni znanego snycerza Jana Beckera z Leszna. W 1731r. dobudowano murowaną zakrystię obitą drewnem, a w 1756r. kruchtę boczną od strony południowej.
 • Świątynia jest budowlą zrębową, jednonawową, pokrytą dachem z gontu. Konstrukcję wykonano z drewna modrzewiowego. Kościół posiada ciekawą więźbę dachową.
 • Główna oś kościoła przebiega w linii wschód - zachód. Rzut poziomy tworzy rysunek krzyża, którego ramiona tworzą kaplice boczne.Od zachodu znajduje się kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona hełmem barokowym.

 

 • Najstarszym zabytkiem, wg tradycji, jest kropielnica wykuta w polnym kamieniu. pochodząca z XI wieku, pochodząca z pierwszego kościoła wybudowanego w tym miejscu.
 • Belka tęczowa opatrzona datą 1673 z rzeźbami Chrystusa na krzyżu, Matki Boskiej i św. Jana
 • Prezbiterium
  • Ołtarz główny rokokowy z XVIII wieku. W centrum ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej, a po obu stronach dwaj patroni Polski: św. Wojciech i św. Stanisław. W zwieńczeniu ołtarza obraz św. Magdy Magdaleny- patronki poprzedniego kościoła, spalonego podczas potopu szwedzkiego
  • Nad tabernakulum widnieje płaskorzeźba przedstawiająca kormorana karmiącego krwią swoje pisklęta
  • W miejscu przewodniczenia fotel głównego celebransa z roku 1896- dar dla ks. Łukasza Gieburowskiego proboszcza brodzkiego..
  • Dwie ławy kolatorskie z herbami von Pflugów - właścicieli Brodów i von Sarrazin - właścicieli Turowa
  • Feretron i relikwiarz św. Tereski umieszczony nad drzwiami do zakrystii.
 • Ołtarze boczne
  Na stronie południowej:
  • Ołtarz św. Rocha. Nad nim obraz św. Franciszka Ksawerego. Rzeźby przedstawiają św. Benona i św. Jana Nepomucena.
  • Ołtarz Najświętszej Maryi Panny - u góry obraz św. Barbary. Ołtarza strzegą figury św. Judy Tadeusza i św. Floriana.
  • Ołtarz Serca Pana Jezusa - ozdobiony figurami św. Barbary i nieznanej zakonnicy. Nad głównym obrazem wizerunek św. Heleny.
  Na stronie północnej:
  • Ołtarz św. Antoniego, nad nim postać św. Jana Nepomucena, u stóp ołtarza rzeźby św. Franciszka i Jana Chrzciciela.
  • Ołtarz Pasyjny - Ukrzyżowany Chrystus z uśmiechem na twarzy. Pod krzyżem rzeźby: płacząca Matka Jezusa, św. Maria Magdalena i Maria Kleofasowa. U góry obraz św. Józefa z dzieciątkiem
  • Ołtarz św. Andrzeja głównego patrona parafii. Ołtarz wieńczy obraz św. Pawła. Na ołtarzu znajdują się także rzeźby św. Józefa i św. Walentego.
 • Chrzcielnica przy, której ochrzczony był kardynał Zenon Grocholewski- Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego
 • 12 witraży z głowami apostołów- wykonane w latach 30- tych XX wieku. Są one świadectwem ufności mieszkańców i ich odwagi.Na początku trwania okupacji hitlerowskiej umieszczają w nich napisy: " Z prośbą o wolność", " Z prośbą o pokój". Noszą datę 8 XII 1939
 • Tablice herbowe, nagrobne i portrety trumienne (Piotra Lubicz - Kurowskiego - fundatora kościoła) znajdują się one w kaplicach bocznych
 • Obraz zesłania Ducha Świętego wiszący naprzeciwko wejścia bocznego
 • Prospekt organowy wykonany wraz z organami przez organmistrza Bacha w latach 30-tych XX wieku z herbem Kapituły poznańskiej poddany gruntownemu remontowi w latach 2014-2015.
 • Krucyfiks z XVII wieku wiszący nad wejściem do bocznej kruchty
 • Konfesjonały, ambona i droga krzyżowa autorstwa prof. Gosieniewskiego wykonane w 20-leciu międzywojennym.
 • Polichromia - w różnych okresach kościół zdobiły różne polichromie. W kościele można odnaleźć tzw. świadki czyli odrestaurowane fragmenty nieistniejących już malowideł. Obecne pochodzą w większości z 20-lecia międzywojennego, gdy prace restauracyjne prowadził prof. Gosieniecki i znajdują się one w obramieniach okien, ambonie i na ścianach.
  Pierwotne polichromie zobaczyć można na belce tęczowej i gzymsach

 

 • Za ołtarzami i na ich odwrocie możemy odnaleźć pochodzące z różnych okresów spore fragmenty starych polichromii, malowideł i tekstów niepodległościowych z czasów rozbiorów Polski

 

W latach 2007 - 2009 w kościele przeprowadzone zostały prace renowacyjne mające na celu konserwację i restaurację całego wnętrza świątyni, witraży, drzwi wejściowych, wyposażenia ruchomego (baldachim, feretrony, itp) oraz na zewnątrz konserwację pomników i nagrobka. Remont połączony był z wymianą instalacji elektrycznej (niepalne przewody). Wcześniej zainstalowano alarmy: antywłamaniowy i przeciwpożarowy oraz zainstalowano oświetlenie (zewnętrzną iluminację) kościoła i otoczenia.
Remont kościoła był współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prace renowacyjne w świątyni wykonywała firma konserwatorska "BUREUS" p. Radosława Adamczaka z Dąbrowy Nowej k. Kuślina.


 

TVP3 Poznań przygotowało cykl reportaży "Szlakiem drewnianych kościołów". Zachęcamy do zapoznania się z reportażem o naszym kościele.

https://poznan.tvp.pl/54679432/brody-04072021

Proboszcz parafii:
ks. Konrad Jędrzejczak


Wikariusz:
od 1.02.2019 brak

 

 • Biuro Parafialne czynne: 
 • Poniedziałek, wtorek, piątek  po wieczornej mszy.
 • Środa od 16.30 do 17.30 i po wieczornej mszy
 • Czwartek po rannej mszy
 • Narzeczeni - we wcześniej ustalonym terminie; także sob. po mszy
 • Sprawy cmentarne załatwiamy w czasie otwarcia Biura Parafialnego

 

 SAKRAMENT CHRZTU

2 sobota miesiąca na mszy o godz. 18.00 / 3 niedziela miesiąca na mszy o godz.11.15. Chrzest należy zgłosić miesiąc przed planowanym terminem. Dokumenty: akt urodzenia dziecka i świadectwo ślubu (jeśli nie był w parafi).

UWAGA


1. Pokładne na 20 lat - płatne przy każdym pogrzebie - 1.000zł.
Na grobie rodzina może ustawić nagrobek, który wcześniej (projekt) musi być zatwierdzony w Biurze Parafialnym.
Na projekcie powinny być podane wymiary (nie dłuższy niż 180 cm, szerokość około 80 cm) oraz treść napisów. Z tytułu postawienia pomnika nie wnosimy dodatkowej opłaty.
2. Prolongata grobu (po 20 latach od pogrzebu) - 300 zł na 10 lat lub do pogrzebu gdy pochówek wypadnie wcześniej.
Przy grobie głębinowym prolongatę wnosimy po 20 latach od ostatniego pogrzebu.
3. Po upływie 20 lat od pogrzebu, o ile grób nie został prolongowany, zarządca cmentarza może pochować w tym miejscu inną osobę nawet jeśli stał nagrobek a mogiła była uporządkowana.
4. W okresie przejściowym do 1 listopada 2019 r., opłata za drugą osobę w grobie głębinowym, gdy 1 listopada 2009 r. jest już ktoś pochowany (głębiej) - 600 zł.
5. W przypadku pogrzebu dziecka do lat 6 opłat nie pobieramy.

Niniejsze zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Dekretem Synodu Archidiecezji Poznańskiej podpisanym przez ks. Abp. Stanisława Gądeckiego 23 listopada 2008 r.