Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico – módl się za nami
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić,
Matko prześladowanych za wiarę,
Matko narodów podzielonych,
Matko narodów ogarniętych wojną,
Matko tych, którzy boją się o swoje życie,
Matko uchodźców bez dachu nad głową,
Matko tych, którym brakuje wody i chleba,
Matko pozbawionych pracy,
Matko owładniętych chciwością,
Matko zagubionych w sieci internetu,
Matko cierpiących i chorych,
Matko samotnych i opuszczonych,
Matko pogardzanych i dyskryminowanych,
Matko zagubionych i rozczarowanych,
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,
Matko wykorzystywanych i zastraszanych,
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,
Matko tych, którzy płaczą po cichu,
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,
Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,
Wyjednująca nam łaski u Boga,
Niosąca nadzieję,
Ucząca wytrwałej modlitwy,
Pomagająca przebaczyć,
Kojąca rany niezabliźnione,
Jednająca rodziny,
Wygaszająca spory,
Rozwiązująca węzły,
Podpowiadająca słowa dobre i kojące,
Pocieszająca zrozpaczonych,
Zsyłająca dobre natchnienia,
Dająca przykład cierpliwości i łagodności,
Wskazująca drogę do domu,
Szukająca dzieci zagubionych,
Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,
Uśmiechająca się do swoich dzieci
Pocieszenie dusz czyśćcowych,
O oczach mądrych i rozumiejących,
O sercu łagodnym,
O dłoniach otwartych,
Miłująca bezwarunkowo

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 • Rezerwat przyrody na jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi
 • Krzyże i figury przydrożne
 • Pałace oraz parki w Pakosławiu, Posadowie, Chraplewie, Wąsowie
 • Grób Emili Sczanieckiej w Michorzewie
 • Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach
 • Kościół parafialny p.w. Matki Bożej w Lwówku
 • Izba pamięci bł.ks. Włodzimierza Laskowskiego w Lwówku
 • Regionalna Izba Pamięci w Dusznikach
 • Gwieździście ułożony bruk na rynku we Lwówku - jeden z dwóch na świecie

Brody swoją nazwę zawdzięczają brodowi przez bagna, przy którym wzniesiono gród kasztelański. Przechodził nim szlak handlowy łączący Polskę z Niemcami. Była to najbardziej naturalna, wyznaczona przez przyrodę droga.

Najstarsze wzmianki o Brodach pochodzą z XI wieku. Ks. Prof. Józef Nowacki w książce "Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój" wymienia 28 parafii, które powstały w tamtym czasie. Pośród nich znajdujemy parafię w Brodach. Finansowe zabezpieczenie brodzkiego kościoła, począwszy od XI wieku stanowiły dobra rycerskie wsi Zgierzanka. Były to czasy, gdy na tronie zasiadał Książę Władysław I Herman (1079-1102). Brody były wówczas znaczącym grodem.

W XII wieku otrzymały godność grodu kasztelańskiego. Wieś stanowiła siedzibę Brodzkich herbu Łodzia.

W XV wieku z powodu powstania nowych, bardziej dogodnych szlaków handlowych gród brodzki traci swoje znaczenie.

W XVI w. Brody stanowią własność Bukowieckich herbu Drogosław, w XVII w. Marszewskich herbu Rogala, w XVIII w i aż do 1874 r. Sczanieckich. W 1804 r. urodziła się tu Emilia Sczaniecka - wielka patriotka i filantropka, która podczas powstania listopadowego opiekowała się chorymi w lazaretach warszawskich, a podczas wydarzeń 1848 r. działała we Wrześni, Miłosławiu i Śremie.

Od 1874 r. właścicielami zostali Niemcy Pflugowie, a od nobilitacji w 1910 von Pflug. Wybudowali oni noworenesansowy pałac, burząc jednocześnie stojący tam wcześniej, znacznie skromniejszy dwór.

Obecnie majątkiem folwarku i pałacem zajmują się gospodarstwa doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sołectwo Brody liczy około 750 mieszkańców.

Ministranci

Krąg biblijny

Gazetka parafialna Andrzejek

Parafialny Zespół Caritas

Rada duszpasterska

Rada ekonomiczna

Animatorzy

Młodzieżowy zespół muzyczny

Grupa teatralna

Róże różańcowe:

 • Matki Bożej Fatimskiej Bródki
 • Matki Bożej Wniebowziętej Pakosław
 • Miłosierdzia Bożego Pakosław
 • Róży Duchownej Bródki
 • Maksymiliana Kolbe Pakosław
 • Świętej Bernadetty Niewierz
 • Ignacego Antiocheńskiego Niewierz
 • Świętej Jadwigi Śląskiej Bródki
 • Świętej Agaty Brody
 • Świętej Faustyny Brody
 • Świętej Anny Brody
 • Świętej Teresy z Avila Zgierzynka
 • Błogosławionego Jerzego Popiełuszki z Chraplewa
 • Świętego Kazimierza z Niewierza
 • Błogosławionej Karoliny Kózkówny - młodzieżowa