Drukuj

 Od 26 czerwca we Mszach świętych i nabożeństwach może uczestniczyć 250 osób. Do limitu nie są liczone osoby podwójnie zaszczepione.  (www.gov.pl). Należy zdezynfekować ręce, mieć zasłonięte usta i nos,  w miarę możliwości zachować bezpieczną odległość przynajmniej 1,5 m między wiernymi, także podczas przystępowania do Komunii świętej. Proszę siadać po trzy osoby w ławce.