Zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie epidemii
od 17 maja, w każdej Mszy Świętej
lub w innych celebracjach może uczestniczyć
maksymalnie do 40 osób (www.gov.pl).
Należy mieć zasłonięte usta i nos
oraz zachować odległość 2 m od osoby,
także podczas przystępowania do Komunii świętej.