W Brodach znajdują się 43 budynki wpisane do rejestru zabytków. Oto niektóre z nich:

Pałac z lat 80 XIX w - własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. LINK
Kaplica pałacowa, poewangelicka, neogotycka z początku XX w. Obecnie kaplica pw. Świętego Krzyża
Gorzelnia z XIX w (51kB)
(64kB) Jeden z budynków folwarcznych mieszczący między innymi strażnicę OSP oraz stajnie.
Mauzoleum von Pflug (51kB)