Brody swoją nazwę zawdzięczają brodowi przez bagna, przy którym wzniesiono gród kasztelański. Przechodził nim szlak handlowy łączący Polskę z Niemcami. Była to najbardziej naturalna, wyznaczona przez przyrodę droga.

Najstarsze wzmianki o Brodach pochodzą z XI wieku. Ks. Prof. Józef Nowacki w książce "Archidiecezja Poznańska w granicach historycznych i jej ustrój" wymienia 28 parafii, które powstały w tamtym czasie. Pośród nich znajdujemy parafię w Brodach. Finansowe zabezpieczenie brodzkiego kościoła, począwszy od XI wieku stanowiły dobra rycerskie wsi Zgierzanka. Były to czasy, gdy na tronie zasiadał Książę Władysław I Herman (1079-1102). Brody były wówczas znaczącym grodem.

W XII wieku otrzymały godność grodu kasztelańskiego. Wieś stanowiła siedzibę Brodzkich herbu Łodzia.

W XV wieku z powodu powstania nowych, bardziej dogodnych szlaków handlowych gród brodzki traci swoje znaczenie.

W XVI w. Brody stanowią własność Bukowieckich herbu Drogosław, w XVII w. Marszewskich herbu Rogala, w XVIII w i aż do 1874 r. Sczanieckich. W 1804 r. urodziła się tu Emilia Sczaniecka - wielka patriotka i filantropka, która podczas powstania listopadowego opiekowała się chorymi w lazaretach warszawskich, a podczas wydarzeń 1848 r. działała we Wrześni, Miłosławiu i Śremie.

Od 1874 r. właścicielami zostali Niemcy Pflugowie, a od nobilitacji w 1910 von Pflug. Wybudowali oni noworenesansowy pałac, burząc jednocześnie stojący tam wcześniej, znacznie skromniejszy dwór.

Obecnie majątkiem folwarku i pałacem zajmują się gospodarstwa doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sołectwo Brody liczy około 750 mieszkańców.